Day: June 27, 2020

Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A -28/06/2020 BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông…