Day: June 26, 2020

Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc trong nước trời

Thứ Bảy, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 27/06/20 Bài Ðọc I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19 “Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”. Trích sách Ai Ca. Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ, Chúa phá hủy thành lũy thiếu…