Day: June 20, 2020

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn

CHÚA NHẬT 12 THƯƠNG NIÊN, NĂM A – 21/06/20 BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13“Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng…

Cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn 20/06/20 Kính Trái Tim Vô Nhiễm Đồng Trinh Maria BÀI ĐỌC I: 2 Sb 24, 17-25 “Các ngươi đã giết Dacaria giữa đền thờ và bàn thờ”. Trích sách Sử Biên niên quyển thứ hai. Sau khi Gioiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa vào lạy…