Day: June 19, 2020

Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng

Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên Năm chẵn 19/06/2020 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu BÀI ĐỌC I: Đnl 7, 6-11 “Chúa đã yêu thương và tuyển chọn các ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi là một dân hiến thánh cho Chúa là Thiên Chúa các ngươi.…