Day: June 18, 2020

Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời

Thứ Năm – 18/06/20 Bài Ðọc I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) “Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”. Trích sách Huấn Ca. Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một…