Day: June 7, 2020

Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM A – 07/06/20 BÀI ĐỌC I:  Xh 34, 4b-6. 8-9“Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”. Trích sách Xuất Hành. Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia…