Day: June 6, 2020

Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết

Thứ Bảy, Tuần IX Mùa TN, Năm chẵn  06/06/2020 BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 1-8 “Con hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm. Phần cha, cha đã già yếu và Chúa sẽ trao cho cha triều thiên công chính”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến,…