Day: June 5, 2020

Sao Người lại có thể là Con Đavít được?

Thứ Sáu, Tuần IX Mùa TN Năm chẵn -05/06/2020 St. Boniface, GM Tử Đạo BÀI ĐỌC I:    2 Tm 3, 10-17 “Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu. Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo…