Day: June 4, 2020

Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất và ngươi hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng

Thứ Năm, Tuần 9 Thường Niên, Năm 2 – 04/06/20 Bài Ðọc I: 2 Tm 2, 8-15 “Lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích đâu, Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu. Con thân…