Day: June 2, 2020

Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa

Thứ Ba, Tuần 9 Thường Niên, Năm 2 – 02/06/20 Bài Ðọc I: 2 Pr 3, 12-15a. 17-18 “Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”. Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy mong chờ và hối thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc…