Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần

CHÚA NHẬT, LỄ HIỆN XUỐNG – 31/05/20

Image may contain: one or more people

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.] Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34 Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. (c. 30).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ð

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.Ðó là lời Chúa. 

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời. (Amen. Alleluia.)

Alleluia: Alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia. 

Phúc Âm: Ga 20, 19-23 “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

SUY NIỆM

GIỐNG THIÊN CHÚA

Sau khi lấy bụi đất nặn nên hình con người, Thiên Chúa thổi sinh khí vào lỗ mũi, tức thì con người bụi đất trở thành con người sống động. Nhận được hơi thở của Thiên Chúa, bụi đất vô tri đã nên giống hình ảnh Thiên Chúa, và được trở thành bạn hữu của Người. Vậy, việc Đức Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các Tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay có ý nghĩa gì?

Image may contain: 3 people

Đức Giêsu ban Thánh Thần cho các Tông đồ nghĩa là Người đã thông ban quyền năng của Thiên Chúa cho con người. “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”. Quyền tha tội, duy chỉ mình Thiên Chúa mới có. Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, đã ban năng quyền cao cả này cho con người, cụ thể là các Tông đồ. Chính nhờ Thánh Thần, các Tông Đồ có một đời sống mới, sung mãn hơn và mạnh mẽ hơn. Các ông đã được thay đổi hoàn toàn. Từ sợ hãi, đóng chặt cửa ở trong phòng kín, trốn tránh dân chúng, các Tông đồ đã hoan hỷ, tung cửa bước ra, hiên ngang làm chứng cho Đức Giêsu trước nhiều người Do Thái, và hàng ngàn người thập phương. Thánh Thần đã ngự trị trong tâm hồn các ông và biến đổi các ông nên giống Đức Giêsu.

Giáo Hội đã dạy rằng, nhờ bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần hiện diện trong tâm hồn mỗi tín hữu. Qua bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần gia tăng ân sủng cách mạnh mẽ cho chúng ta. Như thế, Thiên Chúa đã ban sự sống thần linh cách dồi dào cho người Kitô hữu, để họ trở nên con cái Thiên Chúa và nên giống Đức Giêsu hơn.

Tuy nhiên, nhiều người thường không ý thức được hồng ân cao quý đó và cũng thường không đủ tin để Thánh Thần Thiên Chúa làm trổ sinh nhiều hoa trái trong cuộc đời mình. Do đó, dù đã là con cái Thiên Chúa, nhưng không ít người vẫn sống như những người phàm tục.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con tin rằng Ngài đang ngự trị trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng con, xin Chúa không ngừng ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

Lm Giuse Trần Đình Long