Các con sẽ buồn sầu nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh, – 21/05/20

BÀI ÐỌC I: Cv 18, 1-8“Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ. Và vì chung một nghề, nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ: họ làm nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sabbat, ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa Giêsu, thuyết phục người Do-thái và Hy-lạp.

Khi Sila và Timôthêu từ Macêđônia đến, Phaolô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do-thái biết Chúa Giêsu là Ðức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên ngài dũ áo nói với họ: “Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi, tôi vô can, từ đây, tôi sẽ đến với dân ngoại”. Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Titô Giustô có lòng kính sợ Chúa, nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ Crispô trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa; nhiều người Corintô nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa. Ðó là lời Chúa.

Image may contain: 3 people

ÐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (c. 2b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

ALLELUIA: Ga 16, 28 Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 16, 16-20 “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Lm Peter Lê Thanh Quang
Lm Giuse Trần Đình Long

SUY NIỆM

VẮNG CHÚA

Image may contain: 2 people, people sitting

Trả lời một bài phỏng vấn trên Zenit. org ngày 19/11/2014, nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã khẳng định rằng: “Điều cốt lõi của Kitô giáo là một câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.” Vậy, điều gì sẽ xảy ra khi vắng bóng Thiên Chúa?

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy tâm trạng hoang mang của các môn đệ khi nghe Đức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại. Các ông buồn sầu vì sắp xa cách Chúa. Người đã khích lệ, động viên các ông vững tin nơi Người: “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Ngay lúc này, các ông sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các ông sẽ trở thành niềm vui khi thấy Người Phục Sinh và hiện diện với các ông.

Dường như mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm “vắng Chúa” trong cuộc đời. Đó là những lúc chúng ta chán nản, thất vọng, những lúc kêu nài Chúa nhưng Người chẳng đáp lời. Lạy Chúa, trong ánh sáng Chúa Phục Sinh, xin cho con biết nhận ra Chúa nơi tha nhân để chúng con biết sống yêu thương và phục vụ họ. Amen.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)