Day: May 18, 2020

Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy

Thứ Hai, Tuần 6 Phục Sinh, – 18/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 16, 11-15 “Chúa đã mở lòng cho bà chú ý nghe những lời Phaolô giảng dạy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Chúng tôi xuống tàu tại Trôa và đi thẳng đến Samôthra, và hôm sau đến Nêapôli; rồi từ đó đi Philippê…