Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH, NĂM A – 17/05/20

BÀI ĐỌC I:  Cv 8, 5-8. 14-17“Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Đức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả.

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20 Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1)

Xướng: 1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa!  – Đáp.

2)  Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!. – Đ

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.  – Đáp.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Đấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.   -Đáp.         

BÀI ĐỌC II:  1 Pr 3, 15-18 “Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Ga 14, 23 Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 14, 15-21 “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”. 

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang
Lm Giuse Trần Đình Long

ĐTC Phanxicô: Chiến tranh xung đột là do thế giới không ý thức mình có cùng một Cha

Trong bài giảng lễ Chúa Nhật VI Phục sinh, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng trong xã hội có những cuộc chiến tranh, xung đột và xúc phạm vì họ không ý thức mình có cùng người Cha. Chúa Thánh Thần đền để dạy chúng ta con đường đến với Chúa Cha, làm cho chúng ta trở thành anh chị em, một gia đình duy nhất và ban cho chúng ta sự dịu dàng của con cái Chúa.

Hồng Thủy – Vatican News

Lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật 17/05, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ Chúa Nhật thứ VI mùa Phục Sinh. Trong Thánh lễ, ngài cầu nguyện cho những người làm công việc vệ sinh tại các ngôi nhà, trong bệnh viện, trên đường phố, một công việc âm thầm nhưng cần thiết để sống còn.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích đoạn Tin Mừng thánh Gioan chương 14, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.”

2020.05.17 Messa Santa Marta

Cảm giác mồ côi của thế giới

Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho các ông được an bình, thanh tĩnh, qua lời hứa: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Chúa bảo vệ họ khỏi nỗi đau đó, khỏi cảm giác mồ côi, cảm giác mà thế giới ngày nay đang có: “nhiều người có nhiều nhà cửa, nhưng lại thiếu người Cha, thiếu điều gì đó và luôn mong muốn gặp gỡ, tìm lại được người Cha”. Cuộc tìm kiếm này được lập đi lập lại trong lịch sử, ngay cả trong các huyền thoại cổ xưa, cũng thuật lại những cuộc tìm kiếm người Cha mà họ đang thiếu.

Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, đều do cảm giác “mồ côi”

“Chỉ khi những người con ý thức rằng mình không mồ côi, họ mới có thể sống hòa bình với nhau. Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, luôn có khía cạnh mồ côi ở trong đó vì thiếu người Cha kiến tạo hòa bình.” Đức Thánh Cha giải thích điều này bằng cách chú giải bài đọc thứ hai, trong đó thánh Phêrô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đáp lại những người hỏi về lý do của đức tin cách hiền từ, kính cẩn và với lương tâm ngay lành: “Đó là sự hiền lành do Chúa Thánh Thần ban. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự hiền lành, sự dịu dàng của những người con của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta sỉ nhục. Hậu quả của cảm giác mồ côi là sự sỉ nhục, chiến tranh, bởi vì nếu không có Cha thì không có anh chị em, không có tình huynh đệ. Sự hiền từ, kính cẩn và dịu dàng này là thái độ cảm thấy mình thuộc về một gia đình, chắc chắn mình có một Cha”, Đấng “là trung tâm của tất cả, nguồn gốc của tất cả, sự hiệp nhất của mọi người, ơn cứu độ của mọi người, bởi vì Người đã sai con của Người đến để cứu độ chúng ta.”

Chúa Thánh Thần nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha

Vì thế, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không phải là khách lạ. Người đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra và đã cho chúng ta thấy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa Thánh Thần, Đấng luôn nhắc nhở chúng ta con đường đến với Chúa Cha, Đấng nhắc chúng ta rằng chúng ta có một Cha, ban ơn để thế giới đang mồ côi tìm được Cha, người Cha mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống và làm cho con người trở nên một gia đình.

XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI: MANG TIẾNG NÓI CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐẾN MỌI NHÀ

17 tháng năm 2020, 11:05

Thần tình yêu và chân lý

(Suy niệm của Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR)

Henry Manning vốn là một mục sư Anh giáo, nổi tiếng về giảng thuyết. Ngài xuất bản một cuốn sách về các bài giảng và được dân chúng hưởng ứng nồng nhiệt. Một hôm, có người bạn thân ghé thăm và bình luận về tác phẩm mới phát hành của Henry. Trong câu chuyện, người bạn đề cập đến việc tác giả đã không có một lời nói nào về Chúa Thánh Thần trong cuốn sách rất “giá trị” của mình. Đây là một sự thiếu sót ngoài ý muốn của Henry. Ngài cám ơn ý kiến chân tình của người bạn. Thế rồi suốt hai năm tiếp theo, người ta thấy mục sự Henry Manning miệt mài học hỏi về Chúa Thánh Thần. Ngài đọc và nghiên cứu tất cả những cuốn sách liên quan đến đề tài Chúa Thánh Thần. Kết quả của sự học hỏi chân thành này là việc khám phá Ánh Sáng do Thần Chân Lý mang lại. Henry đã trở về với Giáo hội Công giáo vào năm 1851. Hai tháng sau ngài được phong chức Linh mục. Năm 1865, ngài trở thành Tổng giám mục Giáo phận Westminter, Anh quốc.

Tại Công đồng Vaticanô I (1869-1870), Giám mục Henry Manning nổi bật trong vai trò bảo vệ vững chắc tính chất Vô ngộ của Đức giáo hoàng. Năm 1875, ngài được tấn phong Hồng y. Từ khi trở lại Công giáo cho đến lúc qua đời năm 1892, Đức Hồng y Manning luôn có lòng yêu mến Chúa Thánh Thần cách đặc biệt.

Image may contain: 1 person, text

“Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bàu Chữa khác để ở cùng các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì nó không thấy cũng không biết Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở mãi nơi các con và trong các con” (Ga 14,16-17). Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, đã trao lại cho các môn đệ như một lời an ủi thân tình.

Chúa Thánh Thần là Đấng Bàu Chữa. Ngài là luật sư biện hộ cho những tín hữu khi phải đương đầu với những mưu mẹo ác độc của thế gian. Ngài đem đến tất cả sự thật và làm chứng về Đức Kitô. Dưới ánh sáng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, con người sẽ tìm thấy chân lý toàn vẹn trong Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần là Tình yêu liên kết. Ngài cũng là Thần Chân lý, Đấng dạy người ta yêu thương trong sự thật. Tình yêu trong chân lý mới là tình yêu toàn vẹn, vì được Thiên Chúa Ngôi Ba tác động và dẫn lối.

Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban sẽ dẫn đưa con người bước đi trong yêu thương và sự thật. Không phải cứ hễ yêu nhau là cái gì cũng có thể trao ban hay lấy đi. Những quan hệ bất chính, những kiếm tìm bất công, những đam mê bất hợp pháp đều là những nẻo đường đưa đến bất hạnh. Bởi vì thiếu chân lý là thiếu tự do và hạnh phúc: “Chân lý sẽ giải thoát con người,” Đức Giêsu đã nói với Philatô như thế.

Yêu thương phải song hành với sự thật. Để sống yêu thương trong sự thật, lắm khi người ta phải dám chấp nhận hy sinh rất nhiều. Cha Flor McCarthy, một linh mục Dòng Don Boscô có kể lại rằng:

Steve, cậu bé 12 tuổi, đã bị teo hai chân sau một cơn sốt tê liệt. Steve có đức em 10 tuổi tên Mark. Như bao đức trẻ khác, Steve và Mark cũng hay cãi nhau, đánh nhau, và đôi khi Steve còn cảm thấy ghen tị với đôi chân khỏe mạnh của em mình. Một đêm kia Steve mơ thấy mình đi lạc vào một khu rừng vắng. Cậu bắt gặp một chiếc hang. Bị thúc đẩy bởi lòng mạo hiểm và tính tò mò, Steve tiến sâu vào bên trong. Bất ngờ một ông già xuất hiện. Ông ta tự xưng là phù thủy, và để thưởng cho ai đầu tiên khám phá ra chiếc hang, ông sẽ ban cho người đó được những gì họ mong ước, nhưng chỉ một lần thôi. Không cần suy nghĩ, Steve xin ngay cho đôi chân được khỏe mạnh như xưa. Lão phù thủy liền tung chiếc áo choàng lên và trong nháy mắt Steve thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh Mark đang ngủ say như chết.

Lão phù thủy mở tấm mền che đôi chân của Mark ra. Steve thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi:

– “Ông làm gì thế?”

– “Ta phải giải phẫu để thay cho ngươi đôi chân tốt.”

– “Thế ông tính thay đôi chân của Mark cho tôi à?” Steve ngạc nhiên hỏi lại.

Ông già đáp: – “Vậy chứ ngươi tưởng ta lấy nó từ trong không khí ra à? Nhưng không sao đâu. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người sẽ coi như đãxảy ra như từ lúc mới sinh vậy.”

Steve cảm thấy sửng sốt. Nó đâu ngờ là ông già phải lấy đôi chân của Mark để đổi cho nó. Cậu bé nghĩ đến giây phút mình chạy nhảy với đôi chân tốt, trong khi Mark em cậu sẽ lê lết với đôi chân bại liệt. Như thế là không thể được! Rồi Steve hét lớn: “Tôi không muốn như vậy đâu”. Nghe thế lão phù thủy bực mình bỏ đi. Sáng hôm sau, thức dậy nhìn qua em mình, nhớ lại những gì thấy được trong giấc mơ đêm qua, Steve đã nở một nụ cười rất vui.

Điều tôi đọc được trong nụ cười của Steve là một tình yêu song hành với chân lý. Từ trong tiềm thức, cậu đã không muốn làm điều xấu, dù rằng phần lợi sẽ về mình và dù rằng không ai biết. Nhưng chấp nhận cuộc sống trong một tình yêu chân thành, Steve đã không những không hủy diệt sự sống của người khác, những còn làm phát sinh trong tim mình bình an và niềm vui thẳm sâu.