Day: May 15, 2020

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau

Thứ Sáu, Tuần 5 Phục Sinh,  – 15/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn…