Hồi Ký Thánh Inhaxio Loyola

LỄ THÁNH INHAXIO LOYOLA, TỔ PHỤ DÒNG TÊN... - DÒNG CHÚA CỨU ĐỘ ...

Hồi ký Thánh I-Nhã

Do cha Luis G. Da Camara, SJ

Nghe Thánh I-Nhã kể,

Sau đó đọc cho người khác ghi chép lại.

Tựa sách: Những Bước Đường Theo Chúa

do Hoàng Sóc Sơn, SJ

giới thiệu, chuyển ngữ và chú thích.

Nhà xuất bản Anton & Đuốc Sáng, Frisco, TX 75035 xuất bản lần thứ hai 2007

Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen. (Kinh Dâng Hiến của thánh Inhaxiô) 

Thánh Inhaxio Loyola 1
Thánh Inhaxio Loyola 2
Thánh Inhaxio Loyola 3
Thánh Inhaxio Loyola 4
Thánh Inhaxio Loyola 5
Thánh Inhaxio Loyola 6
Thánh Inhaxio Loyola 7
Thánh Inhaxio Loyola 8
Thánh Inhaxio Loyola 9
Thánh Inhaxio Loyola 10
Thánh Inhaxio Loyola 11
Thánh Inhaxio Loyola 12 -End