Day: May 11, 2020

Không đủ điều này, không thể là tông đồ của Chúa

Người tông đồ chắc chắn phải là người có trái tim rộng lớn. Nếu không, họ sẽ chẳng mang “yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”.  Người ta phải trải qua một quá trình học…

Bài học về sống khiêm nhường

Trong một tu viện nọ, luật dòng đòi buộc các tu sĩ hằng ngày phải luyện tập đức khiêm nhường. Sống thoát ly, diệt trừ tự ái, chết cho chính mình để sống cho Chúa Giêsu là lối tu hành của Dòng. Số là có một tập sinh hằng ngày ước ao luyện tập đức…

Đấng Phù Trợ mà Cha sai đến nhân danh Thầy sẽ dạy các con mọi điều

Thứ Hai, Tuần 5 Phục Sinh,– 11/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 14, 5-17 “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các…