Thầy là đường là sự thật và là sự sống

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM A – 10/05/20- NG. HIỀN MẪU

BÀI ĐỌC I:  Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”.

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19  Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. (c. 22).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.  – Đáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.  – Đáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.  – Đáp.

BÀI ĐỌC II:  1 Pr 2, 4-9 “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: “Đây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Ga 14, 6 Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

PHÚC ÂM:  Ga 14, 1-12 “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “†Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê?‡ Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha’? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang
Lm Giuse Trần Đình Long

ĐTC Phanxicô (10/5):nhiệm vụ đầu tiên của giám mục là cầu nguyện

Trong Thánh Lễ sáng Chúa Nhật V Phục Sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: nhiệm vụ đầu tiên của các giám mục là cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa.

Văn Yên, SJ – Vatican News

Trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, sáng Chúa Nhật 10/05, Đức Thánh Cha Phanxicô nhớ đến hai lễ kỷ niệm gần đây: ngày lễ châu Âu và kỷ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngài nói ý cầu nguyện: “Trong hai ngày qua, có hai kỷ niệm: kỷ niệm 70 năm Tuyên bố của Robert Schuman, khởi đầu Liên minh châu Âu, và cũng là kỷ niệm kết thúc chiến tranh. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa cho châu Âu phát triển sự hiệp nhất trong tình huynh đệ. Trong sự hiệp nhất này, tất cả các dân tộc phát triển dựa trên sự hiệp nhất trong đa dạng.”

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha tập trung vào bài Tin Mừng (Ga 14,1-12), Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng bất cứ ai tin vào Ngài, thì người ấy cũng sẽ làm những việc Ngài làm và sẽ làm những việc lớn lao hơn nữa vì Ngài đến cùng Chúa Cha.

Papa santa marta

Chúa Cha luôn hiện diện trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Đấng đã nói rằng Chúa Cha luôn chăm sóc chúng ta và các thụ tạo của Người. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dạy cho họ “Kinh Lạy Cha”. Chúa Giêsu luôn hướng về Cha và đây là một bước rất mạnh, bởi vì điều này mở ra cánh cửa toàn năng của sự cầu nguyện.

Đây là niềm tin tưởng vào Chúa Cha, tin Chúa Cha có khả năng làm mọi sự. Đây là sự can đảm cầu nguyện, bởi vì để cầu nguyện, cần phải có lòng can đảm mà đôi khi có cả sự chiến đấu trong cầu nguyện, và cả chiến đấu với Thiên Chúa. Cầu nguyện với ít can đảm thì đó là một sự thiếu tôn trọng.

Sau đó, Đức Thánh Cha nói về bài đọc I, trích từ sách Công vụ Tông đồ. Có những xung đột trong thời đầu của Giáo hội, vì các Kitô hữu gốc Hy Lạp than phiền về việc những bà góa và trẻ mồ côi của họ không được chăm lo; các tông đồ không có thời gian. Và Phêrô, được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã “phát minh” ra các phó tế: bảy người đầy lòng tin chăm lo cho các nhu cầu này. Phêrô đã đưa quyết định để các tông đồ dành riêng cho việc cầu nguyện và công bố Lời Chúa.

Đức Thánh Cha nói, đây chính là nhiệm vụ của các giám mục: cầu nguyện và rao giảng. Nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhớ lại một linh mục quản xứ, một người tốt lành, luôn hỏi cùng một câu hỏi khi gặp một giám mục: “Thưa Đức Cha, ngài cầu nguyện bao nhiêu giờ một ngày?”, rồi luôn nói: “bởi vì nhiệm vụ đầu tiên là cầu nguyện, việc cầu nguyện của người đứng đầu cộng đoàn cho cộng đoàn”. Những lời của Phêrô có tính ngôn sứ: các phó tế sẽ lo các việc phục vụ về các nhu cầu. Còn các giám mục lo cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa. Đức Thánh Cha nói: “thật đáng buồn khi thấy những giám mục giỏi, những con người tốt, nhưng lại bận rộn với nhiều thứ, về kinh tế, về điều này điều khác… Cầu nguyện phải ở vị trí hàng đầu, rồi sau đó mới đến các việc khác.10 tháng năm 2020, 10:45

Xao xuyến

Lòng các con đừng xao xuyến.

Mặc dù Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta như thế, nhưng nhìn vào đời sống chúng ta cảm thấy có rất nhiều băn khoăn lo lắng. Trước hết chúng ta băn khoăn lo lắng về tiền bạc. Phải lo cho mình, cho gia đình mình có đủ những phương tiện sinh sống, phải tiết kiệm phòng khi nghèo túng, tai ương bệnh hoạn. Đó là sự khôn ngoan của người biết lo xa. Tuy nhiên không nên lo lắng thái quá, vì trời sinh voi sinh cỏ. Chim trời không gieo không gặt mà chẳng con nào bị chết đói, hoa cỏ đồng nội không dệt không may, mà áo cẩm bào của Salomon vẫn chẳng thế nào sánh nổi. Hơn nữa, lời Chúa còn đem lại cho chúng ta niềm an ủi và khích lệ: Hãy tìm kiếm Nước Trời trước đã còn mọi sự khác Chúa sẽ ban cho sau.

Image may contain: 6 people, text

Tiếp đến chúng ta băn khoăn lo lắng về địa vị và danh vọng. Khi chưa có địa vị, chúng ta bon chen tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cho mình chỗ đứng ngoài xã hội. Khi đã có rồi, chúng ta lo gây phe cánh, để duy trì chức vị đó. Nhưng chúng ta nên nhớ danh vọng chính là của đồng lần thiên hạ tiêu chung, nay thuộc về ta và mai thuộc về người. Hơn nữa, như lời Chúa đã phán: Ai đong đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy. Gieo gió thì gặt bão. Một khi đã có những hành vi tội ác, thì lương tâm sẽ bị cắn rứt, và công lý sẽ lên án phạt.

Nhưng có lẽ cái làm cho chúng ta băn khoăn lo lắng nhất chính là sự chết. Thực vậy, đã là người thì ai cũng phải chết. Cái chết ở trước  mặt người già và ở sau lưng người trẻ. Nếu như thế thì băn khoăn lo lắng mà làm chi. Thực sự, chúng ta không lo mình sẽ phải chết, nhưng lo về những điều xảy ra sau khi chết, chẳng hạn như sợ bị Chúa phán xét, sợ hậu quả không hay do đời sống tội lỗi và bê bối. Đây mới là nỗi băn khoăn và lo lắng chính đáng. Tuy nhiên, để khỏi băn khoăn lo lắng thì ngay từ giờ, chúng ta hãy sống đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương.

Szécheny người Hung Gia Lợi và là một nhân vật nổi danh. Ngày kia ông đang tắm trên bờ biển thì thình lình bị sóng cuốn đi. Ông ra sức bơi, hai tay chống cự nhưng sóng gió cứ đẩy ông vào chỗ nước xoáy. Trong lúc thất vọng và tưởng rằng mình sẽ bị cuốn trôi, ông nghĩ rằng mình mới xưng tội và rước lễ, và ông cảm thấy an tâm ra sức chống đỡ và sau cùng đã thoát nạn. Trái lại biết bao người tội lỗi, không giục lòng ăn năn, đã thực sự hoảng sợ khi tử thần đến gõ và đã chết một cách bàng hoàng kinh hãi. Hãy tin tưởng vào Chúa bằng cách khử trừ tội lỗi, thực hiện bác ái yêu thương, nhờ đó mà cuộc đời chúng ta sẽ không còn băn khoăn lo lắng.