Day: May 10, 2020

You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation

MAY 10, 2020 FIFTH SUNDAY OF EASTER FOCUS:    We are a royal priesthood, initiated by our baptism, called out of the darkness to share our faith. In the second reading today, Saint Peter provides one of the most beautiful, inspiring, and challenging definitions of what it means to be a Christian and part of the Church:…

Thầy là đường là sự thật và là sự sống

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM A – 10/05/20- NG. HIỀN MẪU BÀI ĐỌC I:  Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc…