Ai đón nhận kẻ Thầy sai là đón nhận Thầy

Thứ Năm, Tuần 4 Phục Sinh,– 07/05/20

Image may contain: 2 people, people sitting

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: “Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: ‘Ta đã gặp được Đavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta’. “Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: ‘Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người’ “. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27 Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. (c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Đáp.

2) Ta đã gặp Đavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. – Đáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Đá cứu độ của con”.

ALLELUIA: Mt 28, 19 và 20 Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Image may contain: 1 person, sitting

PHÚC ÂM: Ga 13, 16-20 “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang
Lm Giuse Trần Đình Long

ĐTC Phanxicô (7/5): Nếu không thuộc về một dân không phải là Kitô hữu

“Tôi nhận được một lá thư của một nhóm nghệ sĩ cám ơn vì chúng ta đã cầu nguyện cho họ. Xin Chúa chúc lành cho các nghệ sĩ vì họ làm cho chúng ta hiểu vẻ đẹp là gì. Không có cái đẹp Tin Mừng không thể hiểu được. Một lần nữa chúng ta cầu nguyện cho các nghệ sĩ”. Sáng thứ Năm 7/5, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã bắt đầu Thánh lễ với lời mời gọi trên.

Ngọc Yến – Vatican News

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào Bài đọc I, trích từ Sách Công vụ Tông đồ (Cv 13,13-25): Thánh Phaolô đến Pécghê miền Pamphylia, vào hội đường và giải thích về lịch sử dân Israel và loan báo Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ muôn dân mong đợi. Đức Thánh Cha khẳng định: “Đằng sau Chúa Giêsu có một lịch sử của ân sủng, của việc tuyển chọn, của lời hứa. Thiên Chúa đã chọn Apraham và đi cùng với dân Ngài. Có một lịch sử của Thiên Chúa với dân Ngài. Thánh Phaolô không bắt đầu từ Chúa Giêsu nhưng bắt đầu từ lịch sử”.

Papa santa marta

Kitô giáo không chỉ là: giáo lý, đạo đức

Tới đây, Đức Thánh Cha dẫn vào Kitô giáo: “Kitô giáo không chỉ là một giáo lý, nhưng Kitô giáo là một lịch sử đưa đến giáo lý này. Kitô giáo không chỉ là việc thực hành một số việc đạo đức luân lý, Kitô giáo có các nguyên lý phổ quát, nhưng Kitô hữu không chỉ giới hạn trong cái nhìn đạo đức”.

Là Kitô hữu là thuộc về một dân

Đức Thánh Cha nói thêm: “Hơn thế nữa, Kitô hữu không phải chỉ là những người ưu tú của một dân được tuyển chọn cho chân lý. Trở thành Kitô hữu đó là việc thuộc về một dân được Thiên Chúa tuyển chọn cách nhưng không. Nếu chúng ta không có ý thức thuộc về một dân, chúng ta sẽ là những Kitô hữu của những ý thức hệ; và với một ít giáo lý, một chút đạo đức, các Kitô hữu tự cho mình là thành phần ưu tuyển, tin rằng những người khác bị loại bỏ và sẽ xuống hỏa ngục. Với tư tưởng này chúng ta không phải là những Kitô hữu thực sự”.

Ký ức của một dân tộc

Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Nhiều lần chúng ta bị rơi vào tính thiên vị này: chiều kích tinh hoa, tư tưởng là thành phần được ưu tuyển. Những điều này làm cho chúng ta bị tổn thương rất nhiều, làm cho chúng ta đánh mất ý nghĩa thuộc về dân thánh trung thành của Chúa”.

“Chúng ta cần phải loan truyền lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thực hiện trên chúng ta, ký ức của một dân tộc. Thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhở chúng ta nhớ về tổ tiên. Sự sai lệch nguy hiểm hơn cả của các Kitô hữu đó là thiếu ký ức thuộc về một dân. Đây chính là nơi các chủ nghĩa giáo điều, luân lý đạo đức, các phong trào tự nhận tinh hoa xuất hiện”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Nói chung, dân chúng không bị lầm lẫn, dân bước đi theo một lời hứa và đã thực hiện giao ước, một giao ước có thể dân chưa hoàn thành nhưng biết giao ước này”. 07 tháng năm 2020, 09:34

SUY NIỆM: Tiếp nối sứ mệnh của Chúa

Image may contain: 6 people, people standing

Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để giảng dạy cho mọi người con đường cứu rỗi, và khi đã hoàn tất sứ mệnh của Ngài trên trần gian này, Chúa Giêsu sai các môn đệ Ngài đi loan báo Tin mừng cứu rỗi cho mọi tạo vật. Sự chính thống đó được Chúa Giêsu quả quyết như chúng ta có thể đọc thấy trong Tin mừng hôm nay: “Thày bảo thật các con, ai đón nhận kẻ Thày sai là đón nhận Thày, và ai đón nhận Thày là đón nhận Đấng đã sai Thày”.

Trong văn mạch của Phúc âm, trước khi nói những lời trên, Chúa Giêsu đã làm gương cho các Tông đồ của Ngài: Ngài rửa chân họ và sau đó khi trở lại bàn ăn, Ngài nói với họ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai không trọng hơn kẻ đã sai mình”. Thật là đơn giản, nhưng là một sự đơn giản đòi hỏi: đời sống truyền giáo của Giáo Hội phải rập khuôn với cuộc đời của Chúa Giêsu, với tấm gương Ngài đã sống và đã giảng dạy. Giáo Hội phải biết phục vụ trong khiêm tốn, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

Là những người đã lãnh nhận Bí tích rửa tội, chúng ta đều là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu bằng đời sống yêu thương và Phục vụ, trở nên muối và ánh sáng cho thế gian.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)