Day: May 5, 2020

Tôi và Cha Tôi là một

Thứ Ba, Tuần 4 Phục Sinh, Năm 1 – 05/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26“Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải sống tản mác, họ đi đến…