Day: May 4, 2020

Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn

Số 179: Thức Ăn Nhanh Cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul) by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday of May 04, 2020 ĐÂU LÀ CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI MỤC TỬ / NGƯỜI LÃNH ĐẠO? “Khi đã cho chiên ra hết, người mục tử ĐI TRƯỚC, và chiên đi THEO SAU, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử”…

Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên

Thứ Hai, Tuần 4 Phục Sinh,– 04/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18“Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin rằng cả dân ngoại cũng đã đón nhận…