Day: April 27, 2020

Kinh Nguyện cầu cùng Đức Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi

Hôm thứ Bẩy 25 tháng Tư, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư của Đức Thánh Cha gởi tất cả các tín hữu trên toàn thế giới. Đính kèm với lá thư này là hai Kinh Nguyện để cầu cùng Đức Mẹ sau khi lần chuỗi Mân Côi. Kinh nguyện thứ nhất Lạy…

Nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời

Thứ Hai, Tuần 3 Phục Sinh, Năm 2 – 27/04/20 Bài Ðọc I: Cv 6, 8-15“Họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu…