Day: April 26, 2020

We need God, and the Mass gives us what we need

APRIL 26, 2020 THIRD SUNDAY OF EASTER FOCUS: The Gospel tells us today, While he was with them at table, he took bread, said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were opened and they recognized him. Immediately, the despair of the two disciples turned to joy; their despondency…

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH, NĂM A – 26/04/20  Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-28 “Không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong cõi chết”.  Trích sách Tông đồ Công vụ.  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: “Hỡi các người Do-thái…