Day: April 25, 2020

ĐTC mời gọi đọc kinh Mân Côi trong tháng 5, lời kinh giúp vượt qua đại dịch

Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi chung tại gia đình, hoặc đọc riêng, để được hiệp nhất và vượt qua đại dịch. Đức Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ…

Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật

Thứ Bảy, Lễ Thánh MARCÔ, Thánh Sử – 25/04/20 Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 5b-14 “Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa…