Day: April 23, 2020

Giáo Lý Cho Người Lớn

Do Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn Tìm hiểu về các Thiên Thần Ân sủng của Chúa Có Thiên Đàng Sự chọn lựa phạm tội Tội nguyên tổ Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa Chúa Giêsu thành lập Hội Thánh Các Thánh và Đức Mẹ Bảy Bí Tích Bí Tích Thánh Thể Thánh…

Cha yêu mến Con nên đã ban mọi sự trong tay Con

Thứ Năm, Tuần 2 Phục Sinh, Năm 2 – 23/04/20 Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng…