Day: April 17, 2020

Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 17/04/20 Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế,…