Day: April 16, 2020

Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại

Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 16/04/20 Bài Ðọc I: Cv 3, 11-26 “Ðấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”.Trích sách Tông đồ Công vụ.Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và…