Day: April 15, 2020

Mắt hai ông sáng ra và nhận ra Người khi bẻ bánh

Thứ Tư, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 15/04/20 Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền…