Day: April 12, 2020

All praise to Christ our victor King

APRIL 12, 2020 EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD SOLEMNITY FOCUS: “Who is my opponent? I,” he says, “am the Christ. I am the one who destroyed death, and triumphed over the enemy, and trampled Hades under foot, and bound the strong one, and carried off man to the heights of heaven, I,” he says,…

Theo Kinh Thánh thì Người phải sống lại từ cõi chết

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH – 12/04/20 Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43 “Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong…