Day: April 8, 2020

Kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu đọc vào Thứ sáu Tuần Thánh để nhận ơn Toàn Xá Xin Chúa thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.Chúa Kitô nghe…

Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người

Thứ Tư, Tuần Thánh – 08/04/20 Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn…