Day: April 6, 2020

Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta

Thứ Hai, Tuần Thánh – 06/04/20 Bài Ðọc I: Is 42, 1-7 “Người sẽ không lớn tiếng; không ai nghe tiếng người ở công trường”. Trích sách Tiên tri Isaia. Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên…