Day: April 4, 2020

Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối

Thứ Bảy, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 -04/04/20 Bài Ðọc I: Ed 37, 21-28“Ta sẽ làm cho chúng trở nên dân tộc duy nhất”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này Ta sẽ đem con cái Israel ra khỏi các dân tộc mà chúng đang cư ngụ; từ khắp…