May 28, 2023

PHÒNG CẦU NGUYỆN CENACLES VỚI  ĐỨC MẸ 

Chưong trình  cầu nguyện online

Gọi số 425 436 6200 Sau khi phone có tiếng nói tổng đài thì bấm số code: 425129#

Lạy Chúa, chúng con xin hiệp với các nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ và với Phong Trào Linh Mục Của Mẹ khắp năm châu, để cùng Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha   (hiện gồm một số Hồng Y, 350 Gíám Mục,150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân).

1.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài. (3 lần) 

 – Ý cầu nguyện tự phát, hoặc dâng lời nguyện sau: Lạy Mẹ Maria, chúng con xin cầu nguyện với Mẹ, nhờ thế Kinh Mân Côi trở nên võ khí hùng mạnh chống lại satan. Xin Mẹ  giúp chúng con biết suy niệm mầu nhiệm Cứu Độ khi đọc chuỗi Mân côi, để thánh hóa những giây phút vui buồn của cuộc sống, và luôn nhớ kết hợp với Mẹ, biết đặt Chúa Giêsu con Mẹ trên hết tất cả, để từ đó chúng con biết xin vâng mọi sự theo thánh ý của Chúa và để Danh Chúa được cả sáng. – Chúng con xin dâng lên Chúa các ý chỉ của Đức Mẹ, của Đức Thánh Cha, của các Linh mục và của từng người chúng con… Chúng con cầu cho hòa bình thế giới, cho ơn hóan cải trong gia đình, cho các ân nhân, thân nhân và những người xin chúng con cầu nguyện, cùng cầu cho tất cả các linh hồn nơi luyện ngục, trong đó có thân nhân của chúng con.

2.  Kinh Tin Kính.  Tôi tin kính Đức Chúa Trời …

3. Kinh Lay Cha – 3 kinh Kính Mừng, Sáng Danh

4. Chuỗi Mân Côi: – Lạy Mẹ xin giúp chúng con biết suy niệm các Mầu Nhiệm trong Thánh Kinh để cảm mến tình Chúa thương nhân loại và vững tin  lời  thiên sứ đã truyền cho Đức Mẹ là: “Đối với Thiên Chúa, không có gì không thể làm được”

NĂM SỰ VUI (Ngắm ngày Thứ Hai và Thứ Bảy),  NĂM SỰ SÁNG(Ngắm ngày Thứ Năm),   NĂM SỰ THƯƠNG (Ngắm ngày Thứ Ba và Thứ Sáu),  NĂM SỰ MỪNG(Ngắm ngày Thứ Tư và Chủ Nhật)

Sau mỗi chục kinh thì đọc:

 – Lạy Chúa Giesu. xin tha tội cho chúng con …

 – Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

 –  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Chí Ái của Ngài.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ôi Bí tích cực thánh, Bí tích thần linh, mọi phút giây, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài. 

     Hát: Ave, Ave, Ave Maria.  Ave, Ave, Ave Maria

5. Lần chuỗi xong, đọc kinh: Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành

6.  Lạy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.  – Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

7. Lạy Cha, Con một Cha đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống, đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ các mầu nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Môi Khôi Ðức Trinh Nữ Maria, thì xin Cha ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và lãnh phần thưởng hứa ban. Nhờ Ðức Giêsu Ki-Tô, Chúa chúng con.   Amen 

8. Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin bảo vệ chúng con nơi trận chiến và chống lại sự quỷ quyệt, cùng những cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con khẩn cầu xin Chúa hãy trừng phạt chúng. Ôi Tổng Lãnh của đạo binh thiên đàng, qua quyền năng của Thiên Chúa, xin đẩy lui quân Satan vào địa ngục và tất cả quỷ thần đang lảng vảng trên thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.

9. CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC THÁNH CHA: Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.

10. Các Sứ Ðiệp Ðức Mẹ của các Linh mục đã được loan truyền khắp thế giới qua Phong trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân (Marian Movement of Priests and Lay People) mà ngày nay có hàng triệu hội viên trên khắp thế giới. Trong sứ điệp ngày 24-12-1990, Đức Mẹ cho Lm Gobbi biết rằng Đức Mẹ đặc biệt nhắc đến “cuộc trở lại của Chúa Giêsu trong vinh quang”. Đức Mẹ nói: “Con đang đi vào thời cuối cùng. Như vậy, hãy nhận lấy những lời tiên báo được trao cho con là Lần Sinh Thứ Hai của Chúa Giêsu đã gần kề. Với tư cách là Mẹ của Mùa Vọng Thứ Hai, Mẹ đang chuẩn bị cho con về lần sinh mới này. Vì vậy, ở khắp nơi trên thế giới, Mẹ đang quy tụ những người con bé nhỏ của Mẹ, đó là những người nghèo khổ, những người khiêm nhường, và những người có lòng trong sạch để chuẩn bị chiếc nôi quý giá cho Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang”. Chúng ta cần suy niệm những  sứ điệp của Mẹ để phác thảo cách đơn sơ và chiếu sáng trên cuộc lữ hành của chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu và trong đời sống với Mẹ, nhờ tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ.

11. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng. Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội.

      Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dễ giãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

       Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

     Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội.

     Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

     Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

     Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (nhờ Mẹ và với Mẹ chúng con xin dâng mình và gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu).

    Lạy Chúa Giêsu ! Chúng con nhận biết Chúa rất dịu hiền và Chúa đã ban Trái Tim Chúa cho chúng con, Trái tim bị quấn vòng gai nhọn bởi tội lỗi chúng con. Chúng con biết ngày nay Chúa vẫn cầu nguyện cho chúng con  ngõ hầu chúng con không bị hư mất.  Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến chúng con khi chúng con sa ngã phạm tội.  Cậy nhờ Trái Tim Cực Thánh Chúa, xin làm cho mọi nguời chúng con yêu thuơng nhau. Xin cất khỏi loài nguời lòng thù hận.   Xin bày tỏ tình yêu Chúa cho chúng con. Tất cả chúng con đều yêu mến Chúa và mong uớc đuợc Trái Tim Mục Tử nhân lành Chúa che chở, hộ phù. 

    Lạy Chúa Giêsu, Xin ngự vào trái tim chúng con. Xin gõ cửa trái tim chúng con.   Xin Chúa kiên nhẫn với chúng con và đừng khi nào buông bỏ.   Chúng con vẫn còn khép kín lòng mình vì chúng con chưa hiểu đuợc Thánh Ý Chúa. Xin hãy không ngừng gõ cửa trái tim chúng con.    Ôi! Chúa Giêsu, xin hãy khiến trái tim chúng con mở ra đón Chúa, ít là đang khi chúng con tuởng nhớ cuộc Thuơng Khó Chúa đã chịu vì chúng con. Amen.

 Kinh Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin sự bảo vệ của Đức Mẹ trong đại dịch coronavirus: 

    Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân. Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững. Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này. Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con. Ngài là Đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của Mẹ. Xin chớ chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và thân lạy Đức Trinh nữ vinh hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen

 KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC.  – Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu* xin Cha đoái nhìn Thánh Nhan Chúa Ki Tô, *và vì lòng yêu mến Người là Thượng tế Đời Đời, * xin thương xót các linh mục của Cha. * Lạy Cha rất nhân lành, *xin Cha nhớ họ chỉ là những con người mỏng dòn hèn yếu. *Xin khơi dậy trong các ngài ân sủng thiên chức mà Cha đã truyền ban * qua việc đặt tay của Đức Giám Mục. *Xin Cha gìn giữ các ngài bên lòng Cha * kẻo kẻ thù chiếm đoạt mất, *ngõ hầu các ngài không bao giờ làm bất cứ sự gì phản nghịch lại ơn thiên triệu Cha ban.

       – Lạy Chúa Giê Su, *xin thương đến các linh mục của Chúa: con cầu xin cho các linh mục trung tín và nhiệt thành; *cho các linh mục bất tín và lười nhác; *cho các linh mục đang phục vụ ở các giáo xứ hoặc các vùng truyền giáo xa xăm; *cho các linh mục đang bị cám dỗ; *cho các linh mục cô đơn; *cho các linh mục non trẻ; *cho các linh mục cao niên; *cho các linh mục đau yếu; *cho các linh mục đang hấp hối; cho linh hồn các linh mục trong luyện ngục.

        – Trên hết, *con xin dâng lên Chúa các linh mục đã từng làm ơn cho con; *cha rửa tội của con; *các cha giải tội con; *các cha dâng Thánh Lễ  và ban cho con Mình và Máu Thánh Chúa; *các cha từng dạy dỗ và huấn luyện con; *các cha đã từng nâng đỡ và khích lệ con trong những lúc ngặt nghèo; *và tất cả các cha đã làm ơn cho con cách này hay cách khác. *Lạy Chúa Giê Su, *xin gìn giữ các ngài trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa. *Xin ban mọi ơn phúc tràn trề trên các ngài ở đời này và đời sau vĩnh cửu. *Amen .  Lạy Mẹ Maria, là Nữ Vương các Tông Đồ – Xin thánh hóa các linh mục của Mẹ (3 lần). – Sáng danh …(3 lần).   

Chuỗi LCTX: -Lạy Chúa, chúng con xin hiệp dâng lên Chúa chuỗi kinh LCTX để xin Chúa thương ban cho các điều chúng con khấn nguyện cùng với  í ‎chỉ riêng của từng người.

– Đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Kinh Tin Kính.

Mỗi hạt lớn đọcLạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha, / Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha /là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,

   Đáp –   để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

Đáp –  xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.

Giữa các chục kinhNgợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con.  Hỡi trái tim từ nhân, con tín thác nơi Ngài.  Chục thứ năm không hát

Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:

Xướng– Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu,

    Đáp –  xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).

Xướng – Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót,            

     Đáp  –  chúng con trông cậy nơi Ngài.(3 lần).

 (hát:) Ngợi ca LTX Chúa đã ban tặng con, hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài (2 lần)  

– Chiều đồi núi Canvê năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con.  Và giòng suối yêu thương chan hòa từ Trái Tim Cha tuôn trào, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. – Ngợi ca LTX Chúa đã ban tặng con, hỡi Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài.

Kinh LCTX. Ôi Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, /chúng con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, /mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều./ Chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, /bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. / Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.    Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con,/ Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa,/ nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối,  mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi./ Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng:/ “Thà rằng trời đất này biến ra không,/ nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.   Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,/ Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi,/ là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại./Chúa là áng sáng chiếu soi bước đường chúng con đi./ Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. /Chúa biết sự yếu mền của chúng con,/ và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen

Kinh Trông cậy.  Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng – Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

– Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu  – Thương xót chúng con. – Trái tim cực thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria – Cầu cho chúng con.  – Đức Mẹ Fatima…, Đức Mẹ Lộ Đức…,  Đức Mẹ Guadalupe…, Đức Mẹ Lavang…, – Nữ Vương ban sự bình an…, – Thánh Giuse là bạn Thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, – Cầu cho chúng con. , – Các Thiên Thần bản mệnh chúng con cùng các thiên thần trên trời… –  Các Thánh bổn mạng chúng con cùng toàn thể các thánh…,  – Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồnđược lên chốn nghỉ ngơi – hằng xem thấy mặt Đức chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. 

—–

Kinh Lạy Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh. Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. – Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Kinh Tin Kính. -Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.  -Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.  – Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.  – Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Mầu Nhiệm Mân Côi NĂM SỰ VUI (Ngắm ngày Thứ Hai và Thứ Bảy)

Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ hai: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ ba: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ tư: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Thứ năm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

NĂM SỰ SÁNG(Ngắm ngày Thứ Năm)
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
Thứ tư: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 

NĂM SỰ THƯƠNG (Ngắm ngày Thứ Ba và Thứ Sáu)
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ ba: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ tư: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
 

NĂM SỰ MỪNG (Ngắm ngày Thứ Tư và Chủ Nhật)
Thứ nhất: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.