Day: April 3, 2020

Phòng cầu nguyện Cenacles với Đức Mẹ

PHÒNG CẦU NGUYỆN CENACLES VỚI  ĐỨC MẸ –  Chưong trình  cầu nguyện Phong Trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân (Marian Movement of Priests and Lay People) Lạy Chúa, chúng con xin hiệp với Phong Trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân khắp năm châu, để cùng Chúa Giêsu…

Kinh nguyện trong cơn dịch bệnh

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa  ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa  trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa  trong linh hồn con. Song le, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật  được, thì xin…

Thư cám ơn của cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiến

Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiến, cha sở nhà thờ An Phú, An Giang là vùng truyền giáo nghèo giáp với Campuchear.  Cha Tiến gởi thư cám ơn đến Quý Ân Nhân; Anh Chị Xương Ly 500 đô cho 45 máy Lòng Chúa Thương Xót, Nhóm chị Nghị Nebraska 360 usd,  ẩn danh 1 ở Ohio…

Họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ

Thứ Sáu, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 03/04/20 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy…