Day: April 3, 2020

Cầu nguyện Cenacles với Đức Mẹ

PHÒNG CẦU NGUYỆN CENACLES VỚI  ĐỨC MẸ  Chưong trình  cầu nguyện online Gọi số 425 436 6200 Sau khi phone có tiếng nói tổng đài thì bấm số code: 425129# Lạy Chúa, chúng con xin hiệp với các nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ và với Phong Trào Linh Mục Của Mẹ khắp năm châu, để cùng…

Kinh nguyện trong cơn dịch bệnh

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa  ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa  trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa  trong linh hồn con. Song le, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật  được, thì xin…

Thư cám ơn của cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiến

Cha Phêrô Nguyễn Quốc Tiến, cha sở nhà thờ An Phú, An Giang là vùng truyền giáo nghèo giáp với Campuchear.  Cha Tiến gởi thư cám ơn đến Quý Ân Nhân; Anh Chị Xương Ly 500 đô cho 45 máy Lòng Chúa Thương Xót, Nhóm chị Nghị Nebraska 360 usd,  ẩn danh 1 ở Ohio…

Họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ

Thứ Sáu, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 03/04/20 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hãy…