Day: March 28, 2020

24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu – Giờ thứ 18

https://www.podbean.com/media/share/pb-jpans-d7779b Hiệp thông cầu nguyện trên radio Lòng Chúa thương xót 515-605-9575 hay trên trang web radioltxc.org

Thánh Kinh Tân Ước 135

https://www.podbean.com/media/share/pb-3qs4h-d77777 Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn trọn bộ Thánh kinh trên trang web radioltxc.org và trên radio Lòng Chúa Thương Xót 515-605-9575

Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?

Thứ Bảy, Mùa 4 Mùa Chay, Năm 2 – 28/03/20 Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con,…