24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu – Giờ thứ 17

https://www.podbean.com/media/share/pb-utqy7-d76a22

Hiệp thông cầu nguyện trên đài phát thanh 515-605-9575 hay trên trang web radioltxc.org