Day: March 26, 2020

Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch?

Khi một số quốc gia tuyên bố tạm đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ có đông người tham dự giữa cơn đại dịch, đã có nhiều tiếng nói chỉ trích và cười cợt vang lên. Nhiều người không hiểu tại sao phải đến nỗi đình chỉ Thánh Lễ. Họ đặt câu hỏi: Chẳng phải…

24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu – Giờ thứ 16

https://www.podbean.com/media/share/pb-ktnyd-d749cc Hiệp thông cầu nguyện trên đài phát thanh 515-605-9575 hay trên trang web radioltxc.org

Thánh Kinh Tân Ước 133

https://www.podbean.com/media/share/pb-f5fbp-d749b3 Lm Peter Lê Thanh Quang giảng giải trọn bộ Thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước trên trang web radioltxc.org hay nghe trên đài phát thanh 515-605-9575.

Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng

Thứ Năm, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 26/03/20 Bài Ðọc I: Xh 32, 7-14 “Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm…