Thánh Lễ Trực Tuyến Hàng Ngày

No comments

Thánh Lễ trực tiếp online mỗi ngày của Lm Peter Lê Thanh Quang

1- Bắt đầu ngày 20 tháng 3 Lm Peter Lê Thanh Quang sẽ có Thánh lễ livestream trên facebook mỗi ngày lúc 11 giờ sáng (giờ Chicago và Texas),  12 giờ trưa New York, 9 giờ sáng (giờ CA) , 6 giờ chiều (giờ bên Pháp) , 11 giờ tối (giờ VN)                                                                                                                                            2- Kính mời quý ông bà và anh chị em kết nối vào facebook của Quang Le ( có hình cha Quang) , để cùng hiệp thông Thánh lễ.                                                                                                                                                    3- Quý vị cũng có thể vào trang web radioltxc.org bấm vào link Thánh Lễ trực tuyến hàng ngày để xem Thánh Lễ kết nối trực tiếp từ Facebook như video trên đây. Hết thời gian truyền trực tiếp, có thể bấm vào video để xem lại bất cứ lúc nào trong ngày.                                                                                                            4- Sau đó Thánh Lễ sẽ được phát lại trên trang web radioltxc.org và trên Youtube. (Thí dụ viết vào ô tìm kiếm trên youtube: “thánh lễ thứ bảy” rồi chọn thánh lễ có hình cha Quang.)