Day: March 22, 2020

The Lord has given us the eyes of faith to declare, I do believe, Lord

MARCH 22, 2020 FOURTH SUNDAY OF LENT (Lec. 31)      1)         1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a 2)         Ephesians 5:8-14 3)         John 9:1-41 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 Gospel related: CCC 575, 588, 595, 596, 1151, 1504, 2173, 2827 FOCUS: In the first reading, we are given a glimpse into the ways of God. The least of all…

Chúa Nhật 22/03: Ngày các nữ tu toàn thế giới cầu nguyện cho nạn nhân virus corona

Các nữ tu trên toàn thế giới kêu gọi cử hành Ngày toàn thế giới liên đới và cầu nguyện vào Chúa Nhật 22/03, để bày tỏ sự gần gũi với những người đang đau khổ bởi đại dịch virus corona. Một thông cáo được ký bởi sơ Jolanta Kaffka, Chủ tịch của Hiệp hội…

Phép Lành “Urbi et Orbi” do ĐTC ban vào lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 27/03

Đức Thánh Cha sẽ ban Phép Lành “Urbi et Orbi”, phép lành chỉ được ban vào những dịp đặc biệt, trong buổi cầu nguyện lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 27/03, để chúc lành đặc biệt cho các tín hữu và toàn thế giới giữa cơn đại dịch. Đức Thánh Cha cũng mời mọi Kitô…

Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY, NĂM A – 22/03/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Ðavit được xức dầu làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai…