Day: March 19, 2020

Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con

Thứ Năm, Lễ Thánh Cả GIUSE  – 19/03/20 Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16“Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi ngày…