Cha Ta cũng xử đúng như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em

Thứ Ba, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 17/03/20

Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Image may contain: one or more people and people sitting

Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng con. Vì Abraham kẻ Chúa yêu, Isaac tôi tớ Chúa, và Israel người lành thánh của Chúa, những kẻ Chúa đã hứa cho sinh con cháu ra nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì lạy Chúa, chúng con đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi. Hiện giờ không còn vua chúa, thủ lãnh, tiên tri, không còn của lễ toàn thiêu, lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa để được Chúa thương. Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận; chúng con như những con dê, bò rừng và những chiên béo được dâng lên Chúa làm của lễ toàn thiêu, xin cho của hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang”.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9  Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. – Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4, 4b Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Image may contain: 2 people, people sitting

Phúc Âm: Mt 18, 21-35 “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Peter Lê Thanh Quang

SUY NIỆM: HÃY BIẾT “YÊU” NHƯ CHÚA (Mt 18, 21 -35)

Có một anh bạn hỏi một người Công Giáo rằng: “Nếu để nói một câu ngắn gọn nhất nhằm tóm gọn toàn bộ giáo lý về đạo Công Giáo thì bạn sẽ nói câu nào?”; bạn trẻ Công Giáo trả lời, đó là chữ: “Yêu”. Thật vậy, chữ “yêu” là chữ cốt lõi của đạo Công Giáo. Vì yêu, Thiên Chúa dựng nên trời đất và con người. Vì yêu, Ngài đã cứu thoát họ khỏi Ai Cập, đưa về Đất Hứa. Vì yêu Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ đến để dạy dỗ dân. Vì yêu, Thiên Chúa đã ban Con Một của mình đến để cứu chuộc nhân loại. Đấng ấy là Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã dạy dỗ, yêu thương, tha thứ cho kẻ thù và cuối cùng, vì yêu nên Đức Giêsu đã chết cho người mình yêu.

Image may contain: one or more people and people standing

Hôm nay, Tin Mừng một lần nữa xác định căn cốt đó khi trình thuật cuộc nói chuyện giữa Đức Giêsu và Phêrô. Khởi đi từ câu hỏi của Phêrô: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Tha như thế là tha mãi, tha không giới hạn, không điểm dừng, không so đo tính toán thiệt hơn. Tha như thế là đi vào mối tương quan với Thiên Chúa là tình yêu, và làm toát lên đạo mới, “đạo yêu thương”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tha thứ và tha thứ không ngừng nghỉ! Tha thứ như thế thì mới được Thiên Chúa tha thứ cho mình. Tha thứ là một điều rất khó, nhưng nó là tuyệt đỉnh và cao quí nhất mà Đức Giêsu đã cống hiến cho con người. Tha thứ còn là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất, bởi vì nhờ tha thứ, con người trở nên giống Thiên Chúa vì Thiên Chúa mà Đức Giêsu mạc khải cho loài người là Thiên Chúa của tha thứ  không ngừng. Vì thế, chỉ có một mình Thiên Chúa tha thứ không ngừng ấy, mới có thể đòi hỏi con người: “Ta không bảo con phải tha đền bẩy lần, nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy”, tức là tha không ngừng.

Nếu có khó khăn trong việc tha thứ, ấy là chúng ta vẫn nhìn vào sức nặng của sự xúc phạm mà đối phương đã gây ra cho ta, trong khi đó, lẽ ra chúng ta phải nhìn vào tình thương của Thiên Chúa đối với mình khi Ngài tha thứ tội lỗi cho ta. Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa dạy chúng con hôm nay thật tuyệt vời, vì nếu chúng con không tha thứ thì làm sao chúng con được Chúa thứ tha trong khi chúng con là kẻ có tội? Xin Chúa ban cho chúng con có lòng nhân hậu như Chúa là Đấng Nhân Hậu. Biết yêu tha thiết để sẵn sàng tha thứ không ngừng nghỉ như Chúa. Amen.

Ngọc Biển SSP

Kinh Truyền Tin 15/03: Chúa Giêsu phá vỡ rào cản, bắt đầu cuộc đối thoại

Trưa Chúa Nhật 15/3, như thường lệ, Đức Thánh Cha có buổi đọc Kinh Truyền Tin. Tuy nhiên, vì đại dịch virus corona, buổi đọc Kinh Truyền Tin chỉ được truyền hình trực tiếp từ thư viện, chứ không tại cửa sổ Điện Tông Toà cùng với các tín hữu như thường lệ. Trước bài huấn dụ của buổi Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến và cảm ơn Đức Tổng Giám mục của Milano và các linh mục về những sáng kiến để gần gũi với dân chúng trong thời gian dịch bệnh. Ngài nói: “Các linh mục đã nghĩ ra hàng ngàn sáng kiến với sự nhiệt thành tông đồ để gần gũi với dân chúng, để dân chúng không thấy mình bị bỏ rơi. Xin cảm ơn các linh mục rất nhiều!”

Kế đến Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn:

Đoạn Tin Mừng của Chúa nhật, Tuần III Mùa Chay, trình bày cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người phụ nữ Samari (x. Ga 4,5-42). Ngài đang đi đường cùng với các môn đệ và họ dừng lại ở một giếng nước ở Samari. Người Samari bị người Do Thái coi là dị giáo, và rất coi thường, như những công dân hạng hai. Chúa Giêsu mệt và khát nước. Một người phụ nữ đến lấy nước và Ngài hỏi chị: “Xin cho tôi chút nước” (câu 7). Như thế, Ngài phá vỡ mọi rào cản, một cuộc đối thoại bắt đầu, trong đó Ngài cho người phụ nữ ấy biết về mầu nhiệm nước hằng sống, đó là về Chúa Thánh Thần, một món quà của Thiên Chúa. Thật vậy, với phản ứng ngạc nhiên của chị phụ nữ, Chúa nói: “Nếu chị nhận ra ân huệ của Thiên Chúa và ai là người nói với chị ‘cho tôi chút nước’, thì chị đã xin người ấy cho chị nước hằng sống” (câu 10).

Trung tâm của cuộc đối thoại này là nước. Một mặt, nước là một yếu tố thiết yếu để sống, làm thỏa cơn khát của cơ thể và hỗ trợ sự sống. Mặt khác, nước như một biểu tượng của ân sủng thiêng liêng, mang lại sự sống vĩnh cửu. Theo truyền thống Kinh Thánh, Thiên Chúa là nguồn nước sống, như được viết trong các Thánh Vịnh và các sách ngôn sứ: việc xa cách Thiên Chúa, nguồn nước hằng sống, và xa cách Luật Pháp của Ngài, dẫn đến sự khô hạn tồi tệ nhất. Đó là kinh nghiệm của người dân Israel trên sa mạc. Xuyên suốt chặng đường tiến về tự do, dân bị thiêu đốt bởi cơn khát. Họ đã phản đối Môsê và chống lại Thiên Chúa vì không có nước. Sau đó, theo lệnh truyền của Thiên Chúa, Môsê làm cho nước chảy ra từ một tảng đá, như một dấu chỉ quan phòng của Thiên Chúa đồng hành với dân của Ngài và ban cho họ sự sống (x. Xh 17: 17-7).

Và Tông đồ Phao-lô giải thích rằng tảng đá là biểu tượng của Chúa Kitô. Ngài nói thế này: “Tảng đá là Đức Kitô”. Là một hình ảnh mầu nhiệm về sự hiện diện của Ngài ở giữa dân Chúa trên hành trình (x. 1Cr 10: 4). Thật vậy, Chúa Kitô là Đền Thờ mà theo thị kiến của các tiên tri, tuôn trào Thánh Thần, là nước hằng sống, giúp thanh tẩy và ban sự sống. Những người khao khát ơn cứu độ có thể nhận được từ Chúa Giêsu một cách nhưng không, và Thánh Thần sẽ trở thành một nguồn sống trọn vẹn và vĩnh cửu nơi người ấy. Lời hứa về nước hằng sống mà Chúa Giêsu ban cho người phụ nữ Samari đã trở thành hiện thực trong cuộc Vượt Qua của Ngài: “máu và nước” đã chảy ra từ cạnh sườn bị đâm thâu (Ga 19,34). Chúa Kitô, Con Chiên bất tử và phục sinh, là nguồn từ đó phát xuất Chúa Thánh Thần, Đấng thứ tha tội lỗi và tái sinh vào đời sống mới.

Món quà này cũng là nguồn chứng tá. Giống như người phụ nữ Samari, bất cứ ai trực tiếp gặp Chúa Giêsu hằng sống đều cảm thấy cần phải nói điều đó với người khác, để mọi người đến tuyên xưng rằng Chúa Giêsu “thực sự là Đấng cứu độ trần gian” (Ga 4,42), như những người đồng hương của chị phụ nữ đã nói. Cả chúng ta nữa, được sinh ra trong đời sống mới qua Bí tích Rửa tội, được mời gọi làm chứng cho sự sống và niềm hy vọng trong chúng ta. Nếu sự tìm kiếm và khao khát của chúng ta được thỏa mãn trọn vẹn trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ tỏ ra rằng ơn cứu độ không nằm nơi “những điều” của thế giới này vốn tạo nên sự khô hạn, mà là nơi Đấng yêu thương chúng ta và luôn yêu thương chúng ta: Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, trong nước hằng sống mà Ngài ban cho chúng ta.

Xin Đức Maria rất thánh trợ giúp chúng ta nuôi dưỡng ước muốn của Chúa Kitô, nguồn nước hằng sống, là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn cơn khát sự sống và tình yêu mà chúng ta mang nơi tim mình.

Văn Yên, SJ – Vatican News

15 tháng ba 2020, 21:42