Day: March 17, 2020

Cha Ta cũng xử đúng như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em

Thứ Ba, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 17/03/20 Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng…