Day: March 15, 2020

Suy niệm kinh Lạy cha mùa dịch Covid-19

Có lẽ hơn lúc nào hết, trong thời điểm hiện tại khi mà đại dịch cúm Covid-19 đã trở nên cực kỳ nguy hiểm và lan rộng hầu hết khắp nơi trên thế giới, thì kinh “Lạy Cha” mà chúng ta đọc hằng ngày đã trở nên một lời kinh thắm thiết nhất trong các…

Kinh Nguyện xin Chúa Giêsu Chữa Lành và Dẫn Dắt

Kinh Nguyện xin Chúa Giêsu Chữa Lành và Dẫn Dắt Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã được Chúa Cha gửi tới để gánh vác những yếu đuối của chúng con Xin ở lại với chúng con trong thời kỳ khủng hoảng này Lạy Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót, Xin chữa lành…

God’s mercy flows like living water

MARCH 15, 2020 THIRD SUNDAY OF LENT (Lec. 28)  1)         Exodus 17:3-7 2)         Romans 5:1-2, 5-8 3)         John 4:5-42 or 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 Gospel related: CCC 439, 528, 544, 586, 606, 694, 728, 1137, 1179, 1999, 2557, 2560, 2561, 2611, 2652, 2824 FOCUS:  What does Paul mean when he writes: Since we have been justified…

Nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY, NĂM A – 15/03/20 Bài Ðọc I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho…