October 3, 2023

Vào thời cuối, Thiên Chúa cho xảy ra những biến cố, để thức tỉnh nhân loại, phải quay về với lòng thương xót của Ngài, để họ được ơn tha tội và được giải thoát khỏi mọi sự dữ…

Sự sự hãi là mưu chước của ma quỷ nhằm đánh lạc hướng sự tỉnh thức này. Những con cái của Sự Sáng hãy TIN CẬY vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng để được che chở, thoát mọi hiểm nguy và được bình an. HÃY GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỔ TRUYỀN, ĐỪNG BAO GIỜ HUỶ BỎ THÁNH LỄ DO SỰ SỢ HÃI BỊ LÂY NHIỄM, VÌ ĐÓ LÀ MƯU CHƯỚC CỦA MA QUỶ. CHÍNH ĐỨC TIN CHÂN THẬT CỦA LỜI CHÚA VÀ THÁNH LỄ CỔ TRUYỀN THÌ MỚI CÓ THỂ CỨU CHỮA CON CÁI CHÚA MÀ THÔI!

HÃY ĐỌC VÀ CẦU NGUYỆN HẰNG NGÀY

Thánh Vịnh 91: Nương bóng Chúa toàn năng

1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
3 Chính Chúa gìn giữ con khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, con có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
5 Con không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày,
6 Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
7 Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người,
riêng phần con, tuyệt nhiên không hề hấn.
8 Mở mắt coi, con liền thấy rõ

thế nào là số phận bọn ác nhân.
9 Vì con có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Con sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà,
11 bởi chưng Người truyền cho Thiên sứ
giữ gìn con trên khắp nẻo đường,
12 và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho con khỏi vấp chân vào đá.
13 Con có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.
14 Chúa phán: “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
15 Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”

Ephêsô 6: 10-18

Cuộc chiến đấu thiêng liêng:

10 Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người.11 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ.12 Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.13 Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. 14 Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính,15 chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin mừng bình an;16 hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần.17 Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.

18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.-       Đó là Lời Chúa –  Tạ ơn Chúa.


SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN CHUỖI KINH MÂN CÔI VỚI ĐỨC MẸ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU, BỞI VÌ CHÍNH ĐỨC NỮ ĐỒNG TRINH MARIA LÀ ĐẤNG “ĐẠP NÁT ĐẦU SATAN”, VÀ CUỐI CÙNG TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG NHƯ LỜI MẸ HỨA  Ở FATIMA NĂM 1917

KẾT THÚC CÁC BUỔI ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN:

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời….

*Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu

-Xin thương xót chúng con

*Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria

-Cầu cho chúng con.

*Lạy Thánh Cả Giuse,

-Cầu cho chúng con

*Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Mica-e

-Cầu cho chúng con

*Lạy các Thánh Thiên thần Bản mệnh chúng con

-Cầu cho chúng con.

*Lạy Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam.

-Cầu cho chúng con.

Nhờ lời chuyển cầu của cả Triều Thần Thánh Trên Trời, chúng con cầu xin Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô và Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc Nhân loại và chúng con.

–         Amen

–       Nhân danh Cha … và Con … và Thánh Thần … –  Amen

(ghi chú: phải cầu khẩn đến cả Triều Thần Thánh trên Trời để xin Các Ngài phù trợ chúng ta chống lại thế giới tối tăm …)