Day: March 9, 2020

Chân Phước Anrê Phú Yên

Thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm tuyên phong Chân phước Anrê Phú Yên Nhân dịp tròn 20 năm Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong Đấng đáng kính Anrê Phú Yên lên hàng Chân Phước (05/3/2000 – 05/3/2020), Thánh lễ tạ ơn tại Đền Thánh Anrê Phú Yên do Đức giám mục giáo phận Đà…

Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha

Thứ Hai, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 09/03/20 Bài Ðọc I: Ðn 9, 4b-10 “Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những…