Day: March 3, 2020

Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Chay, Năm 2 – 03/03/20 Bài Ðọc I: Is 55, 10-11“Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây…