Month: March 2020

Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai

Thứ Ba, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 31/03/20 Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh…

Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi

Thứ Hai, Tuần 5 Mùa Chay, Năm 2 – 30/03/20 Ðn 13, 41c-62 “Ðây tôi phải chết, dù tôi không làm điều họ vu khống cho tôi”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, dân chúng lên án tử hình bà Susanna. Bấy giờ bà Susanna kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa hằng…

Christ is the Resurrection and the Life

MARCH 29, 2020 FIFTH SUNDAY OF LENT (Lec. 34)         1)         Ezekiel 37:12-14 2)         Romans 8:8-11 3)         John 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45 Gospel related: CCC 439, 472, 581, 627, 640, 993, 994, 1001, 2604 FOCUS:   We have faith in Christ, who is the Resurrection and the Life. Today’s Gospel reading is filled with…

Các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh

Chương trình các lễ nghi trong Tuần Thánh và Phục sinh của Đức Thánh Cha có thay đổi, so với chương trình được dự định trước khi virus corona bùng phát. Theo chương trình mới, Đức Thánh Cha sẽ cử hành các nghi lễ bên trong đền thờ thánh Phêrô và không có giáo dân…