Day: February 29, 2020

Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải

Thứ Bảy, Sau Lễ Tro – 29/02/20 Bài Ðọc I: Is 58, 9b-14“Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường lối của ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Nếu ngươi loại bỏ ra khỏi tâm hồn sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; khi ngươi…