Day: February 28, 2020

Ăn chay hay sống tinh thần chay

Người Công giáo ăn chay kiêng thịt mỗi năm hai ngày, thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Trước đây, luật Hội Thánh còn buộc kiêng thịt mỗi thứ sáu. Bây giờ ta được phép thay việc kiêng thịt bằng một việc hy sinh hay một việc bác ái. Do-thái giáo có một…

Ý nghĩa tượng trưng của Tro

Ý nghĩa tượng trưng của Tro trong ngày thứ Tư lễ Tro là gì? _  Tro mang trong mình một truyền thống lâu dài trong Giáo hội Công Giáo, nguồn gốc được tìm thấy nơi Cựu Ước. Thứ Tư lễ Tro trong nghi lễ Roma của Giáo hội Công giáo nổi bật với nghi thức…

Sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay

Thứ Sáu, Sau Lễ Tro – 28/02/20 – Kiêng Thịt Bài Ðọc I: Is 58, 1-9a“Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng…